logotype
 
There is no human Leader, there is no human power capable of opening the door to conquer or dominate my heart, neither with cleverness nor with violence.      J. M. Arizmendiarrieta. Reflections. p. 46

NonProfit Index - wersja polska

Wersja polska

Poniżej znajdują się linki do narzędzia NonProfitIndex, które powstało na zamówienie Fundacji Stefana Batorego, jako narzędzie do diagnozy organizacji non-profit. 

Aby otworzyć poszczególne części należy kliknąć w nazwę części narzędzia, które Państwa interesuje:

Finanse

Fundraising

Komunikacja z otoczeniem

Zarządzanie projektami

Strategie

Wpływ społeczny

Współpracownicy